امداد خودرو رشت

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شماره مرکز پیام

شبانه روزی

آشنایی با قطعات مکانیکی موتور خودرو

فهرست مطالب

5/5 - (2 امتیاز)

آشنایی با قطعات مکانیکی موتور خودرو، امداد خودرو رشت دانش عمومی و اختصاصی ویژه ای را با شما به اشتراک می گذارد.

چقدر از قطعات مکانیکی خودرو می دانید؟

برای تکمیل اطلاعات خود با ما تا پایان همراه باشید.

 

آشنایی با قطعات مکانیکی موتور خودرو
آشنایی با قطعات مکانیکی موتور خودرو

 

امداد خودرو رشت – آشنایی با قطعات مکانیکی موتور خودرو

 

شرح:

موتور چهار سیلندر خطی 0/L2 مشخصات زیر را دارا می باشد.

• میل بادامکهای دوگانه باال
• چهار سوپاپ برای هر سیلندر
• سرسیلندر آلومینیومی
• بلوک سیلندر آلومینیومی

آشنایی با قطعات مکانیکی موتور خودرو – بخش 1

امداد خودرو رشت – عملیات

موتور 0/L2 طراحی 4 سوپاپ برای هر سرویس و میل بادامک دوگانه باال به کار برده میشود. موتور سیستم احتراق کویل کلی به کار میرود. بلوک سیلندر از آلومینیوم ساخته شده است و دهانههای یاتاقان با مونتاژ بلوک سیلندر پایینی یکپارچه شده است.
یک مخزن روغن آلومینیومی به ته بلوک سیلندر اطالعات عمومی پایینی پیچ شده است. میل بادامک به سرسیلندر نصب
شده است و در برابر تایپتهای سوپاپ برای باز کردن و بستن سوپاپها عمل میکند. میل بادامک جلوی
سرسیلندر را به وسیله یک تسمه تایمینگ به حرکت در میآورد. تسمه به وسیله یک چرخ زنجیر که بر روی یک میل بادامک حرکت می کند.

مونتاژ پیستون، یک پیستون آلومینیومی به همراه شاتون چدنی می باشد.  سرسیلندر آلومینیومی محتوی میل بادامکهای دوگانه بال با ساختار 4 سوپاپ برای هر سیلندر می باشد. سوپاپها در دو ردیف خطی چیده شدهاند. سرسیلندر
ترکیبی از گایدهای سوپاپ و آببندهای فلزی ساخته شده از متالوژی پودر میباشد. سرسیلندر به بلوک با استفاده از واشر سرسیلندر فوالدی چند الیه و پیچهای محافظ آببند شده است.

 

آشنایی با قطعات مکانیکی موتور خودرو

امداد خودرو رشت – سیستم روغنکاری

سیستم روغنکاری موتور به ترتیب زیر عمل می نماید:

• روغن از طریق لوله صافی پمپ روغن در چاله مخزن روغن، به داخل پمپ روغن کشیده میشود.
• روغن از طریق فیلتر روغن روی بلوک سیلندر پمپ می شود.
• روغن در جایی که به یاتاقان گرد اصلی میل لنگ و سرسیلندر توزیع میشود، به کانال اصلی روغن داده
می شود.
• روغن از یاتاقان گردهای اصلی، از طریق کانالهای متقاطع در میل لنگ برای روغنکاری یاتاقانهای شاتون حرکت می کند. نشتی کنترل شده از یاتاقان اصلی میل لنگ و یاتاقان شاتون، به صورت شعاعی برای خنک کردن و روغنکاری دیوارههای سیلندر و نیز کل شاتون، پیستون و مونتاژ رینگ پیستون پرتاب می شود.
• سیستم روغنکاری موتور، یک سیستم فیلتراسیون جریان کامل از نوع تغذیه فشاری میباشد. بدنه پمپ روغن به بلوک موتور نصب شده است. روتور داخلی به وسیله میل لنگ به حرکت در میآید.

 

آشنایی با قطعات مکانیکی موتور خودرو - سرسیلندر خودرو
آشنایی با قطعات مکانیکی موتور خودرو – سرسیلندر خودرو

 

آشنایی با قطعات مکانیکی موتور خودرو

امداد خودرو رشت – تست تراکم فشار سیلندر

• نتیجه تست تراکم فشار سیلندر می تواند برای عیب یابی چندین نقص فنی موتور به کار رود.
• مطمئن شوید که باتری کامال شارژ و استارتر موتور در شرایط عملیاتی خوبی میباشد. در غیر این صورت
تراکم فشار نشان داده شده برای اهداف عیبیابی معتبر نمیباشد.
– تراز روغن موتور را بررسی کنید و اگر الزم است روغن اضافه کنید.
– وایرهای شمعها را قطع کنید.

– تمام شمعها را از موتور بردارید. (به محض اینکه شمع را برداشتید، الکترودها را برای اندیکاتورهای
احتراق غیرعادی به هم خورده، داغ، روغنی و غیره بررسی کنید)
– شماره سیلندر هر شمع را برای ارجاعات بعدی یادداشت کنید.
– رابطهای الکتریکی انژکتور را قطع کنید.

– مطمئن شوید در طول چک کردن فشار دریچه گاز کامال باز است.
– در داخل هر سوراخ شمع در سرسیلندر، آداپتور تراکم فشار یا معادل آن را قرار دهید.
– موتور را بچرخانید تا اینکه فشار بر روی گیج به حداکثر میزان خود برسد. فشار هر سیلندر را یادداشت کنید.
– تراکم نباید کمتر از kpa 1000 و نباید خیلی بیشتر از 25 درصد از سیلندری تا سیلندر دیگر باشد.
– اگر همان سیلندر یا سیلندرها، در تست تراکم فشار دوم همان تراکم فشار پایین را تکرار کردند، می تواند وجود یک مشکل در سیلندر را نشان دهد.

توجه:

تراکم فشار توضیح داده شده فقط به عنوان راهنمایی برای عیبیابی مشکالت موتور استفاده میشود. یک موتور نباید برای تعیین علت تراکم کم دمونتاژ شود، مگر اینکه نقص فنی وجود داشته باشد.

امداد خودرو رشت – تست واشر سرسیلندر

آشنایی با قطعات مکانیکی موتور خودرو

• نشتی واشر سرسیلندر میتواند بین سیلندرهای مجاور، بین یک سیلندر و کانال آب مجاور یا از یک کانال روغن تا خارج موتور قرار داشته باشد.
• نشانه های ممکن نشتی واشر سرسیلندر بین سیلندرهای مجاور عبارتند از:
– اتالف قدرت موتور
– بدسوزی موتور
– مصرف زیاد سوخت
• نشانه های ممکن نشتی واشر سرسیلندر بین یک سیلندر، کانال آب مجاور عبارتند از:
– داغ کردن موتور
– اتلاف مایع خنک کاری
– بخار زیاد (دود سفید) خارج شده از اگزوز
– کف کردن مایع خنک کاری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا